Ambrogio tillverkas i Italien av Zucchetti Centro Sistemi

www.ambrogiorobot.com

Ambrogio marknadsförs i Sverige av Ambrogio Robot, som är ett dotterbolag till Waterboys AB.

www.waterboys.se